ATTENTION SPAN - ztráta pozornosti

Lidé se dostali pod úroveň zlatých rybiček!


Odborníci již delší dobu upozorňují na trend lidského chování a lidské psychiky, v rámci kterého degeneruje naše umění a vůbec možnost soustředit se.

Attention Span je nejčastěji definován jako časové rozpětí, ve kterém daný jedinec udrží za běžných, jemu vlastních podmínek, plně soustředěnou, koncentrovanou mysl na jednu věc, myšlenku nebo činnost.


U zlatých rybiček se toto časové rozpětí plné koncentrace pohybuje kolem 9 vteřin. Pak přichází změna a rybička svou myslí odskakuje na něco jiného.

U lidí tato hodnota klesla již na cca 8 vteřin (rok 2019).


Informace z toho vyplývající je, že lidská mysl v současné době (rok 2020) v rámci západní populace má v průměru schopnost udržet koncentraci a plné soustředění na jednu věc, myšlenku, či téma pouhých cca 8 vteřin a po té se naše myšlenky mění a často bez našeho vlastního rozhodnutí je potřeba “změny myšlenek” tak silná, že z jedné činnosti přejdeme do druhé. V dnešní době asi nejčastěji známe pocit nutkavé potřeby nahlédnutí do mobilního telefonu a pak následné přeskakování z jednoho okna aplikací do druhého.

To vše souvisí s Attention Span.


Přikláním se k názorům, že tento fakt a trend vývoje může do budoucna vyvolat daleko větší problémy, než si dokážeme nyní představit.

Attention Span má totiž přímý vliv na naši schopnost učit se, pozorovat, dělat rozhodnutí.


Klesající hodnoty pro Attention Span u lidské populace jsou alarmující ve vztahu ke všem činostem, které lidé vykonávají ve svém pracovním životě a kde by se měli na svou práci “soustředit” například celých 8 hodin.


Nedostatečný Attention Span může přinášet nebezpečné situace například při řízení auta i při dalších činnostech každodenního života. V neposlední řadě má přímý vliv také na vztahy, sex, komunikaci, výchovu dětí a další celospolečensky důležité kapitoly našeho života.


Velký problém a psychickou únavu způsobuje Attention Span v manažerské práci při rozhodování, komunikaci a především při zvládání krizí.


Firmy investují nemalé prostředky do manažerských technik typu Time Management. Neustále se znovu a znovu řeší jak pomocí motivace udržet zaměstnance ve výkonu a díky Loyality programům ve firmách vůbec. To vše stejně jako téma prokrastinace jsou druhotné problémy, které mají svůj původ v dramatickém snižování schopnosti lidí udržet pozornost na práci, na vlastní cíle (tím spíše na firemní).

Držet se časového harmonogramu či nepropadnout prokrastinacI je téměř nemožné, když neudržíte pozornost ani na tvorbu pořádného plánu svých aktivit.


Stejně tak tlak na investice do vzdělávacího systému na všech školních stupních bude stejně jako ve firemním vzdělávání zbytečný, pokud se nepodaří vyřešit vzrůstající problém s “neschopností udržet pozornost” = ATTENTION SPAN je výzva k řešení a dalšímu zkoumání.

Současné znalosti nám umožňují schopnost soustředění se, koncentrace či udržení pozornosti trénovat. V podstatě stačí znát několik základních principů, technik a pak je to už stejné jako s každým tréninkem. Pravidelné úsilí přináší potřebné a někdy i nečekané výsledky. Ale kdo by udržel pozornost na dlouhodobý trénink čehokoli .-)


Pokud jste udrželi pozornost až sem, gratulujeme a pro další inspiraci zkuste www.mentalni-trenink.cz

V práci i v soukromém životě má stále více lidí problém se o něčem nebo pro něco rozhodnout a následně své rozhodnutí udržet. Často je toto zaměňováno s absencí silné vůle nebo stavy jako je prokrastinace.


Attention Span je především jedním z hlavních důvodů vzniku chování typu prokrastinace, nerozhodnosti, vnitřních nejistot a je tedy daleko zásadnější a problematičtější než například prokrastinace samotná.
Pokud se tento negativní trend klesajícího Attention Span u lidí zkombinuje s náročným obdobím typu chřipková karanténa, ekonomická krize apod. vzniká pak násobný tlak na lidskou psychiku, na schopnost rozhodovat čímž se snižuje nadhled, životní optimismus a lidé mají tendenci jednat negativně a zkratkovitě.


Díky nízké schopnosti soustředit se a skákání mysli z jedné myšlenky na druhou vzniká v lidské psychice pocit “že je toho moc a že to nezvládáme”.


Lidé pak mají daleko větší chuť a tendence například ukončit rozdělenou práci/projekty, ale i vztahy, měnit zaměstnání, “obracet své životy “naruby” s nadějí, že někde jinde to bude jednodušší.


Svůj snížený Attention Span si však bereme ve své mysli s sebou kamkoli jdeme a tedy i v novém zaměstnání, vztahu, nových situací se brzy dostaneme opět do pocitového stavu, že “nevíme co dřív”.

Navíc (nejen) v manažerském světě díky kombinaci klesajícího rozsahu naší schopnosti koncentrace (Attention Span) a stále častěji přicházejícím krizovým situacím, děláme stále častěji “zkratkovitá, unáhlená” řešení, které v dané situaci přináší pouze pocitovou úlevu, že jsme něco vyřešili.


Ve skutečnosti jsme pouze oddálili problém, na jehož řešení nemáme v danou chvíli chuť, sílu a vnitřní sílu se soustředit.

Firmy i jednotlivci si takto často vytváří “začarovaný kruh a spirálu sebedestrukce.”

Rozvoji, tréninku koncentrace, soustředění se na výkon a s tím spojeným Attention Spanu se věnuji již delší dobu. I proto mohu být součástí optimistické pohledu na věc.


Práce s psychikou a mentální trénink umožňuje obecný trend zvrátit a u jednotlivce umíme dosáhnout opět rostoucích kvalitních hodnot pro Attention Span vcelku rychle!


Dovednost koncentrace je důležitá pro sportovce v den závodu ale rozhoduje o kvalitě každého tréninku a tedy i o celkovém úspěchu. Schopnost koncentrace je velmi důležitá pro lékaře, operátory, ale stejně tak manažery a každého, když své řemeslo hhe dělat profesionálně a v plném soustředění.


Základním řešením je www.mentalni-trénink.cz nebo další formy práce s psychikou.


Pokud Vás zajímá více napište mi jiri.Kastner@Kasty.cz2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Síla rozhodnutí a koncentrace

Umění se rozhodnout, neztratit vnitřní jistotu a koncentraci patří k dovednostem, které předurčují danou osobnost k výkonnosti a tím i úspěchům ve vybrané činnosti. Většina lidí naopak bojuje s pravým