Pocta učiteli - psychologie výkonu, mentální trénink

Všichni máme nebo bychom měli mít své vzory, od kterých se chceme učit a nechat se inspirovat. Každé řemeslo má své mistry a určovatele trendů.

Pokud je někdo takový v oboru mentální trénink, pak je to pro mne Marián Jelínek.

Tento první článek svého nového blogu chci věnovat svému hlavnímu řemeslu, které se učím a praktikuji od roku 1999.


Psychologie výkonu je pro mne stále více přitažlivým oborem, který v praxi nachází stále více uplatnění, ať už díky situaci ve sportu, kde možnosti buněčného těla jsou často na hraně a o výsledku rozhoduje nejvíce psychika. Ale právě i ve sportu už není důležitá pouze psychologie hry a psychika sportovce v tom jediném okamžiku vrcholného výkonu. Stále více hraje roli mentální připravenost, psychická odolnost a další charakteristiky po celou jeho kariéru. Stejně tak v osobním i pracovním životě stále více lidí mus zvládat situace náročné především psychicky, protože fyzická práce je v poměru s tou duševní dramaticky na ústupu.


Proto mentální trénink, psychologie výkonu, práce s psychikou a emocemi najdete dnes už ve všech typech lidské činnosti bez ohledu na obor. Všude, kde jsou profesionálové, kteří chtějí být ve své práci dlouhodobě úspěšní a zároveň spokojení, tak je práce s psychikou samozřejmostí.


Definice psychologie výkonu

“Cílem psychologie výkonu je dosahování maximálních, dlouhodobých výkonů při zachování zdraví a spokojenosti jednotlivce nebo celých týmů.” - Jiří Kastner, 2002

V době, kdy většina lidí mentální trénink vůbec neznala byly knihy a názory Mariina Jelínka to jediné z čeho bylo možno kromě zahraniční literatury čerpat a učit se.

jsem přesvědčen, že i díky popularizaci oboru, kterou svými přednáškami Marián Jelínek odpracoval, pomohl dostat mentální trénink mezi širokou veřejnost a především i mezi skupiny odborné veřejnosti, která byla dříve něčemu jako je psychika a její rozvoj zcela uzavřená.

Ať už je to dlouhodobá spolupráce dvojice Marián Jelínek, Jaromír Jágr, všechny knihy Marina Jelínka, nebo stovky přednášek, které absolvoval pro veřejnost a firmy, to všechno přispělo za téměř raketový nástup našeho oboru.

Největší přínos Mariina Jelínka však spatřuji v nastavení vysokých standardů a profesionalizace koučinku i mentálního tréninku, kterým většina “víkendových” koučů přes všechny jejich papírové certifikace “nestíhá”.
Zkušenosti a trpělivost

Každý, kdo četl knihy Mariina Jelínka, tak si uvědomuje široký oborový záběr od medicín, psychologie, trenérství, fyziku a pro měn stále oblíbenější matematiku.

Osvojil jsem si techniku zvyšování matematické pravděpodobnosti, které mne právě některé myšlenky z jeho knih inspirovali.


MATEMATICKÁ PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU A SPOKOJENOSTI

“Pokud se zaměříte cíleně na všechny činnosti, které zvyšují matematickou pravděpodobnost Vašeho úspěchu nebo spokojenosti a eliminujete naopak ty, které tuto pravděpodobnost snižují, tak úspěch není sice zaručen, ale je matematicky velmi nepravděpodobné, že by nenastal.” - Jiří Kastner, 2004

Jsem přesvědčen, že největším zdrojem jsou přes všechny studia i Mariina jeho profesní a osobní zkušenosti, které jsou jeho konkurenční výhodou i odlišením od všech ostatních koučů a mentorů. Vzal jsem si toto za své a od roku 1999 pracuji s jednou hlavní myšlenkou a sice ordinovali si ve svém řemesle maximální pestrost. Snažím se stále učit a studovat z knih a přednášek různých autorů, cestuji pravidelně po všech světadílech, učím se z historie i současnosti různých kultur a především se snažím prachovat s co nejširším spektrem klientů. Od roku 1999 jsem tak měl možnost příležitost k individuální práci s jednotlivci, týmy (některé firemní měli i tisíce členů) v různých oborech a disciplínách sportu, vědy, umění, medicíny, managementu, byznysu i v otázkách osobního života. Věřím, že pestrost je nejlepší cestou ke zkušenostem, kteréje pak možno zkombinovat se studiem teorií a názorů zkušených a být tak každému klientovi co nejvíce užitečný. Baví mne pracovat s klienty bez rozdílu s dětmi, které mají absolutně vše před sebou, ale stejně tak je pro mne skvělá zkušenost s lidmi seniorského věku, kteří například i ve věku nad 80 let dokáží “hrát tu hru”, že mají ještě vše před sebou a rozjíždí nové podnikatelské projekty, nebo přednáší na univerzitách po celém světě. Těší mne přednášet a spolupracovat na projektu Emoční výchova s učitelka v mateřských školkách, základních i středních školách a pak mít možnost přednášet na univerzitách.


K této pestrosti a zacílení na sběr zkušeností v co nejvíce možné šíři mne inspiroval Marián Jelínek a za to děkuji.


Marián Jelínek mi tedy nastavil měřítka kvality v mém oboru a k oboru samotnému mne přivedl můj univerzitní učitel Pavel Vacek, ale o tom zase příště!MindUP! na závěr


  • Přečtěte si co nejvíce knih Mariána Jelínka!

  • Najděte si jeho rozhovory a videa na internetu!

  • Dopřejte si některou z jeho přednášek na živo!

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Síla rozhodnutí a koncentrace

Umění se rozhodnout, neztratit vnitřní jistotu a koncentraci patří k dovednostem, které předurčují danou osobnost k výkonnosti a tím i úspěchům ve vybrané činnosti. Většina lidí naopak bojuje s pravým